პრიზი და გამარჯვებულები

ყველა გამარჯვებული თითოეული კატეგორიიდან მიიღებს ფულად ჯილდოს – 1500 ევროს ექვივალენტს ლარში. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2021 წლის 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით.