ეს აუდიო მასალები წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძღვანელოს ტრენერებისთვის, ქალთა უფლებების ადვოკატირების შესახებ.

მოდული მომზადებული პროექტის ,,ქალების ძალა – ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში”, რომელსაც ახორციელებს WECF-ის საქართველოს ოფისი, ევროკავშირის (EU in Georgia) მხარდაჭერით.