#7 – შრომითი მიგრანტი ქალები: უხილავი შრომის და ხილული ფულის მიღმა

მოუსმინეთ ასევე
Spotify
Soundcloud