#6 – ეკოფემინიზმი: სადაც გენდერი და კლიმატის ცვლილება ერთმანეთს ხვდება

მოუსმინეთ ასევე
Spotify
Soundcloud