ანნა სამველ

პროექტის გენერალური დირექტორი

ანნას განათლება მიღებული აქვს ჰოლანდიაში, მდგრადი განვითარებისა (MsC) და ბიოლოგიის (BsC) მიმართულებით. 2007 წლიდან, ის სხვადასხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში მუშაობდა ,,ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF)" ოფისში, ხოლო 2015 წელს ოფიციალურად შემოუერთდა ,,ქალები საერთო მომავლისთვის" საქართველოს გუნდს. ანნა არაერთ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, რომლებიც ქალების გაძლიერებასა და საქართველოში და მის მეხზობელ ქვეყნებში ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე მუშაობენ. ანნას ინტერესის სფეროებია: გენდერული საკითხები კლიმატის პოლიტიკასა და ქმედებებში, პრობლემის გადაჭრის მდგრადი ენერგეტიკული მიდგომები და სუფთა წყალი სოფლებში. 

anna.samwel@wecf.org

იდა ბახტურიძე

პროექტის მენეჯერი

იდა წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხოლო 2013 წლიდან არის WECF-ის საქართველოს ოფისის გუნდის წევრი და ამჟამად გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. 
იდა ასევე არის პლატფორმის ,,ქალები საქართველოდან" ერთ-ერთი ავტორი. გარდა პროფესიული საქმიანობისა, ის აქტიურად არის ჩართული თანამედროვე ფემინისტურ აქტივიზმში 2011 წლიდან და არის არაფორმალური გაერთიანების ,,ქალთა მოძრაობა" ერთ-ერთი დაბფუძნებელი.
იდას კვლევის ინტერესებია: ქალების ზეპირი ისტორიები; ფემიციდი და გენდერული ძალადობა; მიგრაციის ფემინიზაცია; თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმი საქართველოში; ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და გენდერული კვოტები; ქალთა შრომითი უფლებები და ეკონომიკური გაძლიერება.

ida.bakhturidze@wecf.org

მელანო ცხვარაძე

პროექტის ასისტენტი

მელანოს განათლება მიღებული აქვს საფრანგეთში - მაგისტრის ხარისხი გენდერული თანასწორობისა და სოციალური მეცნიერებების განხრით. ის ,,ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF)" 2021 წლის სექტემბრიდან შემოუერთდა. მელანო არაერთ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომლებიც ქალების გაძლიერებასა და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე მუშაობენ. მისი ინტერესის სფეროებია: გენდერული საკითხები,თანასწორობა და ეკოფემინიზმი.

melano.tskhvaradze@wecf.org