ანნა სამველ

პროექტის გენერალური დირექტორი

ანნას განათლება მიღებული აქვს ჰოლანდიაში, მდგრადი განვითარებისა (MsC) და ბიოლოგიის (BsC) მიმართულებით. 2007 წლიდან, ის სხვადასხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში მუშაობდა ,,ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF)" ოფისში, ხოლო 2015 წელს ოფიციალურად შემოუერთდა ,,ქალები საერთო მომავლისთვის" საქართველოს გუნდს. ანნა არაერთ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, რომლებიც ქალების გაძლიერებასა და საქართველოში და მის მეხზობელ ქვეყნებში ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე მუშაობენ. ანნას ინტერესის სფეროებია: გენდერული საკითხები კლიმატის პოლიტიკასა და ქმედებებში, პრობლემის გადაჭრის მდგრადი ენერგეტიკული მიდგომები და სუფთა წყალი სოფლებში. 

anna.samwel@wecf.org

იდა ბახტურიძე

პროექტის მენეჯერი

იდა წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხოლო 2013 წლიდან არის WECF-ის საქართველოს ოფისის გუნდის წევრი და ამჟამად გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. 
იდა ასევე არის პლატფორმის ,,ქალები საქართველოდან" ერთ-ერთი ავტორი. გარდა პროფესიული საქმიანობისა, ის აქტიურად არის ჩართული თანამედროვე ფემინისტურ აქტივიზმში 2011 წლიდან და არის არაფორმალური გაერთიანების ,,ქალთა მოძრაობა" ერთ-ერთი დაბფუძნებელი.
იდას კვლევის ინტერესებია: ქალების ზეპირი ისტორიები; ფემიციდი და გენდერული ძალადობა; მიგრაციის ფემინიზაცია; თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმი საქართველოში; ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და გენდერული კვოტები; ქალთა შრომითი უფლებები და ეკონომიკური გაძლიერება.

ida.bakhturidze@wecf.org

მელანო ცხვარაძე

პროექტის ასისტენტი

მელანო არის სოციოლოგიის მაგისტრი გენდერის, თანასწორობისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. იგი WECF საქართველოს გუნდს 2021 წლის აგვისტოდან შემოუერთდა. მისი კვლევითი ინტერესებია: ქალთა მიგრაცია; გენდერი და ევროპის მიგრაციის პოლიტიკა; ქალთა შრომა და ეკონომიკური აქტივობა; ინტერსექციურობა და პოსტკოლონიური ფემინიზმი. მელანომ სასწავლო და სამუშაო გამოცდილება საქართველოს გარდა მიიღო საფრანგეთში 

melano.tskhvaradze@wecf.org

ანი გურულიშვილი

კომუნიკაციის ასისტენტი

ანის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს მარკეტინგსა და კომუნიკაციაში სხვადასხვა სფეროებიდან: ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტები, ტურიზმი, განათლება და მდგრადი განვითარება. მისი ინტერესის სფეროებია: მდგრადი განვითარება, კლიმატის ცვლილება და ეკოფემინიზმი. ანიმ სამუშაო და სასწავლო გამოცდილება დააგროვა როგორც საქართველოში, ასევე ისეთ ქვეყნებსა და ქალაქებში როგორებიცაა: პორტუგალია, შვედეთი და დუბაი.

ani.gurulishvili@wecf.org

ნესტან ცაგარეიშვილი

ფინანსური ასისტენტი

ნესტანი არის მაგისტრი ფინანსების მიმართულებით. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ამ კუთხით. გამოცდილება ძირითადად დაგროვილი აქვს უცხოელი დონორებით დაფინანსებული პროექტების მართვისას. მას ფინანსურად მართული აქვს მსოფლიო ბანკის, შვედეთის განვითარების სააგენტოს, USAID, ევროკომისიის, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის, GIZ, პრო ნატურა-დედამიწის მეგობრები-შვეიცარია და სხვა დონორების მიერ დაფინანსებული არაერთი პროექტი.