მულტიმედია დაჯილდოების #მედიათანასწორობისთვის წესები ეფუძნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებს და ცდილობს წაახალისოს ეთიკურობა და გენდერული მგრძნობელობა ქართულ მედიაში. 

1. კანდიდატებს შეუძლიათ გამოგზავნონ განაცხადი დამოუკიდებლად მხოლოდ ერთ საპრიზო კატეგორიაზე, ან მისი წარდგენა შეუძლია გამომცემლებას და არასამთავრობო/სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც.

2. საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ სწორად და სრულყოფილად შევსებული აპლიკაციის ფორმა. აპლიკაციის ფორმა იხილეთ აქ.  

სააპლიკაციო ფორმასთან ერთად, მონაწილეებმა უნდა გამოაგზავნონ დამტებითი მასალები შემდეგ იმეილზე: media4equality@wecf.org

მასალები შესაძლოა გაიგზავნოს როგორც PDF ფორმატით, ასევე ვებ-გვერდის ბმულის, ბლოგის, სოციალური მედია პოსტის, პოდკასტის და ა. შ. სახით.

გამოგზავნილი ნამუშევრები უნდა ეძღვნებოდეს წარმატებულ ისტორიებს ან მხარდამჭერ/გამაძლიერებელ ამბებს გენდერული თანასწორობის, ქალთა გაძლიერებისა და ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე თანამედროვე საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, მეცნიერებასა და სპორტში. წარმოდგენილი მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს ქემოთ მოცემულ ორ ან მეტ კრიტერიუმს :

 • წარდგენილი მულტიმედიური მასალა უნდა წარმოაჩენდეს ცოდნას საკონკურსო თემატიკის შესახებ, ზემოაღნიშნული ოთხი კატეგორიიდან ერთ-ერთის ფარგლებში.
 • გამოგზავნილი მასალა უნდა იყოს მომზადებული გენდერის პერსპექტივიდან, რომელიც ეხმიანება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მეშვიდე პრინციპს და ამასთანავე, ხაზს უსვამს ჟურნალისტურ უნარებს, კრეატიულობას და ინოვაციურობას.
 • გამოგზანილი მასალა უნდა წარმოაჩენდეს მრავალფეროვნებას ქალებში, გოგონებში, შშმ ქალებში, ეთნიკურ უმცირესობებსა და სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებში, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა და ბიუჯეტის დაგეგმვაში, განსაკუთრებით რაჭა-ლეჩხუმში, გურიაშო, იმერეთსა და კახეთში.
 • გამოგზავნილმა ნამუშევარმა უნდა გაითვალისწინოს ქალების და კაცების წარმომადგენლობა, უზრუნველყოს რომ ქალებს თანაბრად ჰქონდეთ გამოხატვის შესაძლებლობა, მათ შორის ექსპერტებს, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, სადაც კაცებს მკვეთრად წამყვანი როლი აქვთ მორგებული, მაგალითად: პოლიტიკა, მართვა, ბიზნესი, ომი და კონფლიქტები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სპორტი.
 • გამოგზავნილმა ნამუშევრებმა ხაზი უნდა გაუსვას ქალების წინააშე არსებულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ბარიერებს, როგორებიცაა : აუნაზღაურებელი შრომა, ადრეული ქორწინება, ე.წ. “შუშის ჭერი” და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე ქალების წარმომადგენლობის ზრდა წარმოაჩინოს, როგორც პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საშუალება.
 • ნამუშევარი უნდა იყოს დაბეჭდილი/ტელევიზიით გადაცემული/ გამოქვეყნებული ერთი წლის განმავლობაში განაცხადების მიღების ბოლო ვადამდე, ანუ 2021 წლის 11 ნოემბრამდე
 • მულტიმედიურ პრიზზე თანასწორობისთვის წარდგენილი ნამუშევრები უნდა იყოს გამოქვეყნებული საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ გამოცემებსა და პლატფორმებზე აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ჩათვლით. ასევე, ნამუშევრები შესაძლოა გამოქვეყნებული იყოს ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, თუმცა საკონკურსოდ უნდა გამოიგზავნოს ამ ნამუშევრების ქართულად ნათარგმნი სრული ვერსიები ან ანოტაციები.
 • ნაშრომის გამოგზავნის ბოლო ვადაა 11 ნოემბერი, 2021 წელი. 
 • ჯგუფური ნაშრომი მიიღება იმ შემთხვევაში, თუკი ჯგუფის ყველა წევრი მითითებულია რეგისტრაციის ბლანკში და ჯგუფი შედგება არა უმეტეს სამი ადამიანისგან.
 • მონაწილეები უნდა იყვნენ მინიმუმ 18 წლის და იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები/მუდმივი მაცხოვრებლები. 
 • ნაშრომები შესაძლებელია გამოიგზავნოს ქვემოთ მოცემული კატეგორიებიდან ერთ-ერთის ფარგლებში:
 1. საუკეთესო ეროვნული/ ნაციონალური მულტიმედია პროდუქტი ( სატელევიზიო სიუჟეტი/ რადიო რეპორტაჟი/ ონლაინ პროდუქცია)
 2. საუკეთესო რეგიონალური მულტიმედია პროდუქტი.
 3. საუკეთესო კონტენტი სოციალურ მედიაში ან/და ვებ-გვერზე.
 4. საუკეთესო ვიზუალური სიუჟეტი (კედლის მხატვრობა, ფოტოთი გადმოცემული ამბავი).

გაფრთხილება : 

ორგანიზაცია – “ქალები საერთო მომავლისთვის – საქართველო” (WECF – Georgia) ევროკავშირთან ერთად, იტოვებს უფლებას ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოიყენოს საკონკურსო ნაშრომები პრეზენტაციისა და მედია მასალებისთვის. ნაშრომები შესაძლებელია იყოს კვლავწარმოებული ნებისმიერი ფორმით,  #მედიათანასწორობის დაჯილდოებისა და WECF Georgia – ს სხვა აქტივობების პოპულარიზაციისთვის. 

განცხადების გამოგზავნით, მონაწილე ეთანხმება იმას, რომ მან წაიკითხა და გაიგო კონკურსის წესები და პროცედურები.

ჟიურისა და WECF გუნდის წევრებს, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციის თანამშრომლებს ეზღუდებათ უფლება მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ კონკურსში.