ენერგია და კლიმატი

გაერთიანების სახის ოთხმა ჯგუფმა წამოიწყო გენდერულად მგრძნობიარე ენერგეტიკული კოოპერაციული საზოგადოების ჩამოყალიბება, იმისათვის რომ საქართველოს ნაკლებად განვითარებულ მხარეებს მზის ენერგიით მომუშავე გამათბობლები დაემონტაჟებინათ.  ჯგუფები დაფუძნებულია ხობის, ხონის, ახალციხისა და მცხეთის რესურს ცენტრებში და მათ ინტენსიური ტრენინგი ჩაუტარდათ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში „მზეზე გადადი, იცხოვრე კომფორტში“ მზის წყლის გამაცხელებლების მშენებლობის, დაყენების, მოვლისა და მონიტორინგის მიზნით.

რესურს ცენტრები ეძებენ გზებს რომ გახდნენ ეკონომიკურად მდგრადები და საზოგადოების უფრო ფართო ნაწილს შესთავაზონ პრობლემის გადაჭრის ენერგოეფექტური და ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები. ამ რესურს ცენტრებს მხარდაჭერა აქვთ როგორც ,,ქალები საერთო მომავლისთვის” გუნდისგან, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებისგან: ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა“, RCDA, SDCA, SEMA და EthicFinance, რომლებმაც ოთხი ტრენინგი ჩაატარეს ენერგეტიკური კოოპერაციული საზოგადოების შექმნის შესახებ. ზოგიერთმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ ასევე მონაწილეობა მიიღო 2014 წელს გერმანიაში გამართულ სასწავლო ვიზიტში ენერგეტიკული კოოპერატივების შესახებ. 

სულ ოთხი სემინარი ჩატარდა საქართველოში გენდერულად სენსიტიურ კოოპერაციულ საზოგადოებაზე, 08.-10.11.2015; 15.-16.12.2015; 30.03.2016; 09.-11.07.2016 თარიღებში. ამ სემინარების დროს ხელშეწყობილი იყო საქართველოში კოოპერატიული იდეების წამოწყება, ასევე ორგანიზატორების მიერ მხარდაჭერილი იყო რეგისტრაციის, ბიზნეს მოდელის, მარკეტინგული გეგმისა და პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის პროცესები. ბოლო სემინარი ასევე მოიცავდა კოოპერაციული გაერთიანების წევრი ქალების ტრენინგს.

ენერგეტიკული კოოპერაციული საზოგადოებები

მეორე სემინარის შემდეგ ოფიციალურად დარეგისტრირდა ოთხი კოოპერაციული საზოგადოება:

  • ჩართე მზე – რომელიც მხარდაჭერილია ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის” მიერ და მდებარეობს სოფელ ივანდიდში, რომელიც ხონის და მარტვილის რაიონებს ფარავს. 
  • მწვანე ენერგია, რომელიც მხარდაჭერილია SEMA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ ჩარდახში.
  • სუფთა ენერგია, რომელიც მხარდაჭერილია RCDA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ ხამისურში, რომელიც ასევე მოიცავის ხობის და სამეგრელოს რაიონებს. 
  • წყრუთი ენერგო – მხარდაჭეილია SDCA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ წყრუთში , რომელიც ასევე მოიცავს ახალციხის და ბორჯომის რაიონებს. 

სემინარის განმავლობაში შემუშავდა გარკვეული გაიდლაინი, რომლებსაც კოოპერაციული საზოგადოებები უნდა მიჰყვნენ. ეს ზომები შემუშავებულია როგორც ,,ქალები საერთო მომავლისთვის”, ასევე მისი პარტნიორების მიერ და დაფუძნებულია National Appropriate Mitigation Action (NAMA) – სა და გარემოს დაცვის სამინისტრის თანამშრომლობით თემაზე მდგრადი სასოფლო ენერგეტიკული განვითარება. ენერგეტიკულ კოოპერატივებს შეუძლიათ გადამწყვეტი როლი შეასრულონ 15,000 მზის წყლის გამათბობლების, ღუმელების და საიზოლაციო ღონისძიებების მიწოდებაში და განახორციელონ MRV – ის ნაწილი.

სემინარები ჩატარდა პროექტის “გადაერთე მზეზე, იცხოვრე კომფორტში” ფარგლებში და მთავარი ფასილიტატორები იყვნენ ,,ქალები საერთო მომავლისთვის”, RCDA, EthicFinance და გერმანიის ენერგეტიკული კოოპერატივის ,,ბაიერნ ენერგიის” გამგეობის წევრი. აქტივობები ტარდება პროექტების: “სემინარი ენერგეტიკულ კოოპერატივებზე საქართველოში” და “გადაერთე მზეზე – იცხოვრე კომფორტში” ფარგლებში და დაფინანსებულია “AuswärtigesAmt”, ევროკავშირის, GLS Treuhand,  გერმანული მწვანე ელექტროენერგიის მიმწოდებელი კომპანიის “Elektrizitätswerke Schönau” (EWS) და RAJA Foundation-ის მიერ.