პროექტი SENSE

ევროპას  სჭირდება უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს მეცნიერებასთან დაკავშირებულ სექტორებში. ევროპული უნარების დღის წესრიგის მიხედვით, მხოლოდყოველი მეხუთე ახალგაზრდა იღებს უმაღლეს განათლებას STEAM-ის დარგში“, სადაც ქალების რაოდენობა მამაკაცების რაოდენობაზე 50% ნაკლებიაევროპას, ასევე, სჭირდება მეცნიერების მცოდნე საზოგადოება და გამოცდილი მუშახელი, რათა წარმატებით გაუმკლავდეს გლობალურ გარემოსდაცვით გამოწვევებს, ისწავლოს ციფრული ტექნოლოგიების ინფორმირებული გამოყენება და წინააღმდეგობა გაუწიოს დეზინფორმაციას და ყალბი ამბების კამპანიებს.

SENSE. პროექტი მიზნად ისახავს გაზარდოს საზოგადოების ინტერესი მეცნიერებისადმი, ხელოვნებისა და ესთეტიკის კომბინირების გზით STEAM განათლებაში, შეცვალოს თუ როგორ ისწავლება STEAM საგნები ევროპაში. Horizon Europe-ის მიერ დაფინანსებული ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის, 17 წევრისგან შემდგარი კონსორციუმი აერთიანებს ევროპის 14 ქვეყანას. კონსორციუმი შედგება ფორმალური და არაფორმალური საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან, კვლევითი ცენტრებისგან, ბიზნესებისგან, პოლიტიკის შემქმნელებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან; წევრების ექპერტიზა ფართოა და მოიცავს მდგრადობას, გენდერულ მგრძნობელობას, ციფრულ ტექნოლოგიებს, ჯანმრთელობას, სამუშაო მზადყოფნას, ხელოვნებასა და დიზაინს.

პროექტი მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო საგზაო რუკის შემუშავებას, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და სამეცნიერო განათლების მქონე მოქალაქეებისა და პროფესიონალების ჩამოყალიბებას. ასევე, ხაზს უსვამს მიმდინარე სამეცნიერო განათლების მოძველებულ აღქმებს თუ როგორ უნდა ისწავლებოდეს მეცნიერება, წარმოაჩენს დარგთან დაკავშირებულ გენდერულ სტერეოტიპებს, და მიზნად ისახავს ხელოვნების, სოციალური ინკლუზიისა და სივრცითი დიზაინის, როგორც მისი ძირითადი კომპონენტების ინტეგრირებას.  SENSE. დააარსებს 13 "STEAM ლაბორატორიასმთელ ევროპაში, რათა განავითაროს და შეაფასოს 'SENSE.-ის მიდგომა'  STEAM საგნებისადმი და ასევე, სტუდენტებთან, პედაგოგებთან, მასწავლებლებთან, ბიზნესთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად.

პროექტს საქართველოში ახორციელებს WECF საქართველო.  საქართველოში გოგონები და ქალები აწყდებიან ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლის მათ კარიერულ განვითარებას STEM-ს დარგში. ეს ბარიერები გამოწვეულია საზოგადოებაში არსებული კულტურული და გენდერული სტერეოტიპებით, განყენებული ცნებებითა და კაცის მიერ სამუშაო გარემოს დომინირებით. ამგვარად, ეს პროექტი საქართველოს სთავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობას განავითაროს ახალი მეთოდები STEAM განათლების ხელშეწყობისთვის სკოლებსა და საზოგადოებაში, სივრცეებისა და კავშირების შექმნით და 13-დან ერთ-ერთი „STEAM ლაბორატორიის" განხორციელებით. ეროვნული დიალოგი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება განხორციელდეს საქართველოში „STEAM განათლების ახალი ევროპული რუკა“ 2023 წლის ბოლოდან შევა აქტიურ ფაზაში. ევროპის მასშტაბით, WECF საქართველო პასუხისმგებელია  პროექტის ყველა ასპექტში გენდერული კომპონენტის ინტეგრირებაზე. 

„STEAM Education-ის ახალი ევროპული საგზაო რუკა“ არის STEAM-ის სწავლების ახალი მეთოდი მომავალი განმანათლებლებისა და მოსწავლეების მხარდასაჭერად - იქნება ეს კლასში, მუზეუმში თუ საბურღ მოწყობილობაზე. შეიქმნება ციფრული ცენტრი, სადაც ყველა ასაკისა და წარმომავლობის პრაქტიკოსებს ევროპის მასშტაბით წვდომა ექნებათ აპრობირებულ საგანმანათლებლო პრაქტიკაზე, რათა გაზარდონ მათი ჩართულობა STEAM განათლებაში. 

პროექტი 2022 წლის სექტემბერში დაიწყო და ის სამი წლის განმავლობაში გაგრძელდება.


პროექტი „ქალები და მათი უფლებები: ეთიკური მედია კავკასიაში”

„ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართველო” მედიის განვითარების ფონდთან (საქართველო) და კვლევით - საკონსულტაციო ორგანიზაციასთან - „სოციოსკოპი” (სომხეთი) თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს - „ქალები და მათი უფლებები: ეთიკური მედია კავკასიაში”, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, „სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობის” პროგრამა. 

პროექტი მიზანად ისახავს, მხარი დაუჭიროს კავკასიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ბრძოლას პლურალიზმისთვის , რაც მდგარდი განვითარების მე-5 და მე-16 პუნქტების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. კავკასიის რეგიონში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მჭიდრო თანამშრომლობის განსაკუთრებული საჭიროებაა მედიასთან, გენდერულ ექსპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოებებთან. პროექტის მთავარი მიზანია გააძლიეროს თანამშრომლობა გენდერულ თანასწორობაზე მომუშავე ორგანიზაციებსა და მედიებს შორის, კავკასიის რეგიონსა და გერმანიაში, რომ ერთობლივად დაუპირისპირდნენ ანტიგენდერულ დეზინფორმაციას და მოძებნონ მათი თავიდან აცილების გზები.

კავკასიის რეგიონსა და აღმოსავლეთ ევროპაში მზარდი საინფორმაციო ომებისა და ამჟამინდელი სოციალურ-პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით,  აღნიშნული პროექტიის  მიზანია გავაზიაროთ საინფორმაციო ინსტრუმენტები, ეთიკური მედიაგაშუქების პრაქტიკები და შევიმუშავოთ სტრატეგიები ყალბი ამბების, ანტიგენდერული კამპანიებისა და მოწყვლადი ჯგუფებისადმი მიზანმიმართული ონლაინ თავდასხმების წინააღმდეგ.

პროექტის ფარგლებში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტები და მედიის წარმომადგენლები გაივლიან ტრენინგს ეთიკური, ინკლუზიური და გენდერულად მგრძნობიარე მედია გაშუქების, ფაქტების შემოწმებისა და წყაროს გადამოწმების მნიშვნელობაზე. (მომავალი) ჟურნალისტებისთვის შეიქმნება ეთიკური გაშუქების გზამკვლევი, რომელიც აღწერს თუ როგორ გააშუქონ ქალების, სექსუალური და რელიგიური უმცირესობების საკითხები. გარდა ამისა, ჟურნალისტებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის მომზადდება საინფორმაციო ვიდეორგოლები, რომლებიც გაიზიარებენ ეთიკური გაშუქების ძირითად სტანდარტებს.

პარტნიორები, „სოციოსკოპი" და „მედიის განვითარების ფონდი", განახორციელებენ კვლევასა და მედია მონიტორინგს ეთიკური გაშუქების შესახებ საქართველოსა და სომხეთში. შედეგები იქნება წარმოდგენილი და გაანალიზებული რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელიც უმასპინძლებს რეგიონული მედიის მენეჯერებს, ადგილობრივ და რეგიონულ ორგანიზაციებს, რათა გაცვალონ სტრატეგიები და ხედვები პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ერთობლივ ბრძოლაში.

პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სხვადასხვა მედია პლატფორმებისა და ორგანიზაციების წახალისება, ასევე მათი ეთიკური და გენდერულად მგრძნობიარე მედია პროდუქტების მხარდაჭერა. ამიტომ, „ქალები საერთო მომავლისთვის - საქართველო", უკვე მეორედ მოაწყობს მედია დაჯილდოებას #მედიათანასწორობისთვის 2022, რათა ხელი შეუწყოს და წაახალისოს გენდერულად მგრძნობიარე, ინკლუზიური და ეთიკური მედია გაშუქება ჟურნალისტებს, ფოტოგრაფებს, ბლოგერებს, მედია პლატფორმებს, სოციალური მედიის კონტენტის შემქმნელებსა და მომავალ ჟურნალისტებს შორის.

 

პროექტის ხანგრძლივობა: ივლისი - დეკემბერი 2022

პროექტი ხორციელდება გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.


პროექტი EWA

WECF მხარს უჭერს EWA– ს პარტნიორებს 5000 კაცისა და ქალის (70%) ეკონომიკური თავდაჯერებულობის და პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას დაბალშემოსავლიან სოფლად და ქალაქგარე რეგიონში მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის უნარების გაძლიერების გზით, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებითა და პოლიტიკის ადვოკატირებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო გეოგრაფიულად სამხრეთ-დასავლეთ აზიის ნაწილში მდებარეობს, ევროპის ნაწილია. საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენების გრძელი გზა განვლო. დღესდღეობით, ქვეყნის პოლიტიკურ ასპარეზზე დომინირებენ კაცები. 2013 წელს ქალთა რაოდენობა პარლამენტში 11% იყო, რომელთა 21% კაბინეტში ან მინისტრად მსახურობდა და მხოლოდ 10% წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.

ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რამაც გამოიწვია საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ქვეყანამ ყურადღება გაამახვილა გენდერულ თანასწორობასა და ქალისა და კაცის თანაბარ შესაძლებლობებზე. ამასთან, საქართველოს დემოკრატიისკენ მიმავალ ბრძოლას ხელი შეუშალა ეკონომიკურმა გაურკვევლობებმა და ეთნიკურმა კონფლიქტებმა. ამ გამოწვევების ძირითადი მიზეზები მიგრაციის, უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალ დონეს წარმოადგენს. ამ ყველაფერმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქალებსა და კაცებზე, განსაკუთრებით სოფლებში, სადაც კულტურულმა და ტრადიციულმა პატრიარქალურმა გავლენამ ხელი შეუწყო ქალთა დისკრიმინაციას, რომლებიც მუდმივად განიცდიან უთანასწორობას ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების კუთხით.

სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების არარსებობა ძალიან ურთულებს ცხოვრებას სოფლად მცხოვრობ ქალებს. WECF-ის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს სასოფლო დასახლებებში, ყურადღება გაამახვილეს ქალთა გაძლიერების ტრენინგებზე, სოფლის მეურნეობის უნარებსა და საზოგადოების განვითარებაზე. ქალებს აქვთ საკმარისი რესურსი და ცოდნა საგანმანათლებლო

შესაძლებლობებისკენ, რაც საშაულებას მისცემს განივითარონ ბიზნეს უნარები და გაზარდონ განვითარების შანსი. EWA პროექტი ხელს უწყობს ქალთა ლიდერობასა და გაძლიერებას.

ასევე, EWA პროექტი ყურადღებას ამახვილებს საარსებო წყაროების გაუმჯობესებაზე, რათა ქალები ჯერ გააძლიეროს ეკონომიკურად და შემდგომ, პოლიტიკურად. ხუთი პარტნიორი, რომელთაგან თითოეული ახორციელებს აქტივობებს, რომლებიც ხელს უწყობს ამ შედეგების მიღწევას: სოციალური განვითარების ცენტრი ახალციხე (SDCA), სოფლის თემების განვითარების სააგენტო (RCDA), საქართველოს ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის ასოციაცია (SEMA), ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია PAROS და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / მეგობრების მეგობრები დედამიწა საქართველო. პირველი ოთხი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან გამოცდილი საზოგადოების მობილიზებაში და მუშაობენ ქალებთან (ჯგუფებთან) საარსებო წყაროების გაუმჯობესებისა და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის საკითხებზე. მათი ძირითადი სამიზნე ჯგუფებია სოფლად მცხოვრები ქალები, სათემო ორგანიზაციები და სოფლის ხელისუფლება. RCDA მართავს ორ რესურსცენტრს. მწვანეთა მოძრაობა მუშაობს WatSan- ისა და ენერგეტიკული პოლიტიკის ანალიზსა და გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეროვნულ დონეზე. პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა ჩართულობის გაზრდას ყველა დონეზე, მაგრამ ასევე მოიცავს და სარგებელს მოუტანს კაცებს.

გადმოწერეთ ანგარიში აგრობიზნესის შესაძლებლობების შესახებ, საქართველოში მიმდინარე EWA პროექტის განხორციელების ფარგლებში.

იმისათვის, რომ კარგად გაეცნოთ EWA პროექტს საქართველოში, გთხოვთ ნახოთ ჩვენი ვიდეო.

დამატებითი ინფორმაციისთვის EWA პროგრამის შესახებ ეწვიეთ ჩვენს საერთაშორისო ვებ – გვერდს.


ქალების ძალა ინკლუზიისთვის

,,ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართველო" 2020 წლიდან ახორციელებს პროექტს ,,ქალების ძალა – ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში” (შემოკლებული ვერსიით „ქალების ძალა ინკლუზიისთვის“), რომელიც მიზნად ისახავს ქალებისა და გოგოების მხარდაჭერას ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარად მონაწილეობისა და პატრიარქალური ცნობიერების, თუ სტერეოტიპების შეცვლისთვის. სწორედ ამიტომ, პროექტს სამი ძირითადი მიმართულება აქვს: ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება, პოლიტიკური მონაწილეობა და სოციალური თანასწორობა.

 

რას გულისხმობს თითოეული?

  • ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულება: სახელფასო სხვაობის შემცირება და თანასწორი შრომითი გარემოს უზრუნველყოფა (შინ და ზრუნვითი შრომის ჩათვლით), სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ახალგაზრდებისთვის.
  • პოლიტიკური გაძლიერება: ქალების მონაწილეობის ზრდა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე როგორც საჯარო ისე, კერძო სექტორში. ადგილობრივი აქტივისტები მიიღებენ საჭირო ინფორმაციასა და მხარდაჭერას, რომ ასახონ თავიანთი პრიორიტეტები და საჭიროებები მუნიციპალური პოლიტიკის დღის წესრიგსა და ბიუჯეტში. სწორედ ამ მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს ადგილობრივ პოლიტიკურ აქტორებთან აქტიური თანამშრომლობას და მათი გენდერული მგრძნობელობის გაზრდას.
  • სოციალური გაძლიერება: ქალების, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, შშმ პირების და სხვა მარგინალიზებული ჯგუფების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი მონაწილეობა, პროექტის ბენეფიციარების ინფორმაციული და ფინანსური მხარდაჭერის გზით.

 

პროექტით გათვალისწინებული აქტივობები

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ოთხ - გურიის, რაჭის, იმერეთისა და კახეთის - რეგიონში, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით. ეს ორგანიზაციებია: „ქალთა ფონდი საქართველოში“, „ქალი და რეალობა", „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, „უხუცეს ქალთა საბჭო“ და „რაჭის სათემო ორგანიზაცია“.

პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ რეგიონებში მცხოვრები ფემინისტი აქტივისტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ამ პრობლემებით დაინტერესებული სხვა მოქალაქეებისთვის ჩატარდება ტრენინგები ფემინიზმსა და გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ადვოკატირებაზე, გენდერულ ბიუჯეტირებასა და საპროექტო განაცხადის წერაზე.

აღნიშნულ ტრენინგებს ჩაატარებს ამავე პროექტის ფარგლებში გადამზადებული 30 ადგილობრივი ტრენერი. პროექტის დასრულებამდე, სამი წლის განმავლობაში, ტრენერები ოთხივე რეგიონის მასშტაბით ინფორმაციულად გააძლიერებენ 480 ადგილობრივ ფემინისტ აქტივისტს და 650 ახალგაზრდას. სწორედ ამ აქტივისტებისა და ახალგაზრდებისთვის გამოცხადდება საგრანტო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება 30 სათემო და 60 ახალგაზრდული პროექტი. ეს პროექტები კი ხელს შეუწყობს, დაახლოებით, 6000 ადგილობრივი მოსახლის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

ეთიკური მედია და გენდერულად მგრძნობიარე გაშუქება

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, პროექტის კიდევ ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გენდერული საკითხების ეთიკური მედია გაშუქებაა.

ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი სამ ძირითად ინსტრუმენტს ითვალისწინებს: ინფორმაციის გავრცელება, ეთიკური მედია პროდუქტის მხარდაჭერა და წახალისება, მედია მონიტორინგი.

 

 

  • ინფორმაციის გავრცელება: ეთიკური გაშუქების სტანდარტების შესახებ საკომუნიკაციო კამპანია და ტრენინგების სერია ჟურნალისტებისა და სტუდენტებისთვის. ასევე, ინფორმაციის გავრცელების ეთიკური სტანდარტის დანერგვა შესაბამის საჯარო უწყებებში.
  • ეთიკური მედია პროდუქტის მხარდაჭერა და წახალისება:  ყოველწლიური კონკურსი „მედია თანასწორობისთვის“ - გენდერული თანასწორობის იდეის წახალისება ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, ბლოგერების, სოციალურ მედიაში კონტენტის შემქმნელებისა და ჟურნალისტიკის სტუდენტების საქმიანობაში. კონკურსის ფარგლებში მიღებული ეთიკური ნამუშევრებისა და მათი ავტორების პოპულარიზება, მათთვის „თანასწორობის ჩემპიონის" ტიტულის მინიჭება და ფულადი ჯილდოს გადაცემა.

  • მედია მონიტორინგი: განსაკუთრებით დამაზიანებელი და პრობლემური მედია პროდუქტების შესახებ „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში" საჩივრების წარდგენა და მათ გადაწყვეტილებებზე ინფორმაციის გავრცელება.

 

 

პროექტის განხორციელების ვადა: 2020-2023 წლები.

პროექტი ,,ქალების ძალა – ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში” ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ასევე, wecf.ge-ს ვებგვერდი განახლებულია ევროკავშირის დახმარებით, თუმცა საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ორგანიზაცია „ქალები საერთო მომავლისთვის (WECF) - საქართველო“ და არ გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს.