პროექტი EWA

WECF მხარს უჭერს EWA– ს პარტნიორებს 5000 კაცისა და ქალის (70%) ეკონომიკური თავდაჯერებულობის და პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას დაბალშემოსავლიან სოფლად და ქალაქგარე რეგიონში მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის უნარების გაძლიერების გზით, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებითა და პოლიტიკის ადვოკატირებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო გეოგრაფიულად სამხრეთ-დასავლეთ აზიის ნაწილში მდებარეობს, ევროპის ნაწილია. საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენების გრძელი გზა განვლო. დღესდღეობით, ქვეყნის პოლიტიკურ ასპარეზზე დომინირებენ კაცები. 2013 წელს ქალთა რაოდენობა პარლამენტში 11% იყო, რომელთა 21% კაბინეტში ან მინისტრად მსახურობდა და მხოლოდ 10% წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.

ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რამაც გამოიწვია საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ქვეყანამ ყურადღება გაამახვილა გენდერულ თანასწორობასა და ქალისა და კაცის თანაბარ შესაძლებლობებზე. ამასთან, საქართველოს დემოკრატიისკენ მიმავალ ბრძოლას ხელი შეუშალა ეკონომიკურმა გაურკვევლობებმა და ეთნიკურმა კონფლიქტებმა. ამ გამოწვევების ძირითადი მიზეზები მიგრაციის, უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალ დონეს წარმოადგენს. ამ ყველაფერმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქალებსა და კაცებზე, განსაკუთრებით სოფლებში, სადაც კულტურულმა და ტრადიციულმა პატრიარქალურმა გავლენამ ხელი შეუწყო ქალთა დისკრიმინაციას, რომლებიც მუდმივად განიცდიან უთანასწორობას ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერების კუთხით.

სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების არარსებობა ძალიან ურთულებს ცხოვრებას სოფლად მცხოვრობ ქალებს. WECF-ის პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს სასოფლო დასახლებებში, ყურადღება გაამახვილეს ქალთა გაძლიერების ტრენინგებზე, სოფლის მეურნეობის უნარებსა და საზოგადოების განვითარებაზე. ქალებს აქვთ საკმარისი რესურსი და ცოდნა საგანმანათლებლო

შესაძლებლობებისკენ, რაც საშაულებას მისცემს განივითარონ ბიზნეს უნარები და გაზარდონ განვითარების შანსი. EWA პროექტი ხელს უწყობს ქალთა ლიდერობასა და გაძლიერებას.

ასევე, EWA პროექტი ყურადღებას ამახვილებს საარსებო წყაროების გაუმჯობესებაზე, რათა ქალები ჯერ გააძლიეროს ეკონომიკურად და შემდგომ, პოლიტიკურად. ხუთი პარტნიორი, რომელთაგან თითოეული ახორციელებს აქტივობებს, რომლებიც ხელს უწყობს ამ შედეგების მიღწევას: სოციალური განვითარების ცენტრი ახალციხე (SDCA), სოფლის თემების განვითარების სააგენტო (RCDA), საქართველოს ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის ასოციაცია (SEMA), ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია PAROS და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / მეგობრების მეგობრები დედამიწა საქართველო. პირველი ოთხი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან გამოცდილი საზოგადოების მობილიზებაში და მუშაობენ ქალებთან (ჯგუფებთან) საარსებო წყაროების გაუმჯობესებისა და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის საკითხებზე. მათი ძირითადი სამიზნე ჯგუფებია სოფლად მცხოვრები ქალები, სათემო ორგანიზაციები და სოფლის ხელისუფლება. RCDA მართავს ორ რესურსცენტრს. მწვანეთა მოძრაობა მუშაობს WatSan- ისა და ენერგეტიკული პოლიტიკის ანალიზსა და გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეროვნულ დონეზე. პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა ჩართულობის გაზრდას ყველა დონეზე, მაგრამ ასევე მოიცავს და სარგებელს მოუტანს კაცებს.

გადმოწერეთ ანგარიში აგრობიზნესის შესაძლებლობების შესახებ, საქართველოში მიმდინარე EWA პროექტის განხორციელების ფარგლებში.

იმისათვის, რომ კარგად გაეცნოთ EWA პროექტს საქართველოში, გთხოვთ ნახოთ ჩვენი ვიდეო.

დამატებითი ინფორმაციისთვის EWA პროგრამის შესახებ ეწვიეთ ჩვენს საერთაშორისო ვებ – გვერდს.