ენერგეტიკული კოოპერაციული საზოგადოებები

მეორე სემინარის შემდეგ ოფიციალურად დარეგისტრირდა ოთხი კოოპერაციული საზოგადოება:

  • ჩართე მზე – რომელიც მხარდაჭერილია ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის” მიერ და მდებარეობს სოფელ ივანდიდში, რომელიც ხონის და მარტვილის რაიონებს ფარავს.
  • მწვანე ენერგია, რომელიც მხარდაჭერილია SEMA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ ჩარდახში.
  • სუფთა ენერგია, რომელიც მხარდაჭერილია RCDA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ ხამისურში, რომელიც ასევე მოიცავის ხობის და სამეგრელოს რაიონებს.
  • წყრუთი ენერგო – მხარდაჭეილია SDCA-ს მიერ და მდებარეობს სოფელ წყრუთში , რომელიც ასევე მოიცავს ახალციხის და ბორჯომის რაიონებს.

სემინარის განმავლობაში შემუშავდა გარკვეული გაიდლაინი, რომლებსაც კოოპერაციული საზოგადოებები უნდა მიჰყვნენ. ეს ზომები შემუშავებულია როგორც ,,ქალები საერთო მომავლისთვის”, ასევე მისი პარტნიორების მიერ და დაფუძნებულია National Appropriate Mitigation Action (NAMA) – სა და გარემოს დაცვის სამინისტრის თანამშრომლობით თემაზე მდგრადი სასოფლო ენერგეტიკული განვითარება. ენერგეტიკულ კოოპერატივებს შეუძლიათ გადამწყვეტი როლი შეასრულონ 15,000 მზის წყლის გამათბობლების, ღუმელების და საიზოლაციო ღონისძიებების მიწოდებაში და განახორციელონ MRV – ის ნაწილი.

სემინარები ჩატარდა პროექტის “გადაერთე მზეზე, იცხოვრე კომფორტში” ფარგლებში და მთავარი ფასილიტატორები იყვნენ ,,ქალები საერთო მომავლისთვის”, RCDA, EthicFinance და გერმანიის ენერგეტიკული კოოპერატივის ,,ბაიერნ ენერგიის” გამგეობის წევრი. აქტივობები ტარდება პროექტების: “სემინარი ენერგეტიკულ კოოპერატივებზე საქართველოში” და “გადაერთე მზეზე – იცხოვრე კომფორტში” ფარგლებში და დაფინანსებულია “AuswärtigesAmt”, ევროკავშირის, GLS Treuhand,  გერმანული მწვანე ელექტროენერგიის მიმწოდებელი კომპანიის “Elektrizitätswerke Schönau” (EWS) და RAJA Foundation-ის მიერ.