საბავშვო ბაღებში შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების კვლევის შუალედური ანგარიში

ანგარიში მოიცავს საქართველოში არსებული ჰაერის კონკრეტული დამაბინძურებლების მიმოხილვას, ჰაერის დაბინძურების შესახებ ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობასა (და მასში არსებულ ხარვეზებს), და WECF Georgia-სა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (NCDC) მიერ ჩატარებული კვლევის წინასწარ შედეგებს.

სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე
სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაზე